Pierwsza pomoc

Udar to czas

14 grudnia 2015

Udar mózgu, potocznie nazywany ‘wylewem’, dotyka w Polsce każdego roku około 70 000 osób. Jest pierwszą przyczyną niepełnosprawności i trzecią przyczyną śmierci wśród osób dorosłych. 80% chorych to ludzie po 65 roku życia, pozostałe 20% to osoby młode, często w najlepszym okresie swojego życia. Oprócz samego chorego problem dotyczy również jego najbliższych. Można powiedzieć, że pokrzywdzona jest cała rodzina, ponieważ pacjent przestaje być samodzielny. Wszystko zależy od typu udaru, jego umiejscowienia i wielkości. W pierwszej pomocy nie można zbyt wiele zrobić. Działanie ogranicza się do szybkiego wezwania ZRM. Liczy się CZAS. Im dłużej trwa dotarcie poszkodowanego do szpitala (z oddziałem udarowym), tym mniejsza jest szansa na jego skuteczne wyleczenie. Żeby prawidłowo rozpoznać udar, wystarczy przeczytać wpis. Poniżej znajduje się dawka podstawowych i najważniejszych informacji.

Udar. Co to jest?

W skrócie można powiedzieć, że to zaburzony dopływ krwi do mózgu. Przerwa w dostawie tlenu. Skutkiem jest niedotlenienie konkretnej jego części. Ponieważ komórki nerwowe są bardzo wrażliwe na niedotlenienie, szybko umierają i ciężko się regenerują… Objawy są widoczne, jeśli hipoksja dotyczy ośrodków odpowiedzialnych za ruch, mowę, widzenie itp.

Udar niedokrwienny

Występuje najczęściej. Wywołuje go zwężenie lub zamknięcie światła naczynia mózgowego. Zablokowane naczynie nie pozwala na dotarcie utlenowanej krwi do konkretnego fragmentu mózgu. Obszar niedokrwienia, w którym obumierają komórki nerwowe, zależy od wielkości zablokowanego naczynia. 3 główne przyczyny udaru niedokrwiennego:

 1. Zator pochodzący z serca (w niektórych chorobach serca, takich jak migotanie przedsionków)
 2. Zakrzep dużej tętnicy (miażdżyca naczyń krwionośnych – więcej palenia fajek i golonek na obiad…)
 3. Choroba małych tętnic (stwardnienie małych naczyń mózgowych)

Udar krwotoczny

Ten rodzaj udaru nie powoduje zamknięcia jakiegoś naczynia, ale jego pęknięcie i powstanie krwotoku mózgowego, dlatego niektórzy nazywają ten typ udaru ‘wylewem’. Udar krwotoczny rozróżniamy ze względu na jego umiejscowienie:

 1. Krwotok śródmózgowy (krwawienie do mózgu spowodowane pęknięciem naczynia wskutek jego uszkodzenia lub zaburzeń krzepnięcia)
 2. Krwotok podpajęczynówkowy (powstaje w wyniku pęknięcia tętniaka i wylaniu krwi do przestrzeni między oponą pajęczą a miękką mózgu)

TIA – Przemijające ataki niedokrwienne

Objawy są takie same jak w pozostałych przypadkach, ale ustępują samoistnie. Trwają krótko i znikają nawet w ciągu jednej godziny. TIA są niegroźne i mogą występować kilkakrotnie. Takie krótkotrwałe niedokrwienie bardzo często zwiastuje wystąpienie trwałego udaru, które może powstać w najbliższych dniach lub tygodniach. Pacjenci zwykle bagatelizują problem…

Objawy udaru:

IMG_7072

Osłabienie siły kończyn lub jednej kończyny po jednej stronie ciała (niedowład połowiczy),

IMG_7075

Wykrzywienie twarzy z charakterystycznym opadniętym kącikiem ust,

IMG_7087

Zaburzenia widzenia,

IMG_7090

Zaburzenia mowy (afazja, dyzartia),

IMG_7103

Zaburzenia równowagi (chory porusza się jak pijany albo w ogóle nie może chodzić),

IMG_7106

Nagły, silny ból głowy.

U chorego może wystąpić jeden z wymienionych objawów lub wszystkie jednocześnie.

Choroby sprzyjające powstawaniu udaru mózgu

 • nadciśnienie tętnicze,
 • cukrzyca,
 • podwyższony poziom cholesterolu,
 • choroby serca,
 • otyłość.

Czynniki sprzyjające

 • palenie fajek,
 • nadużywanie alkoholu,
 • lenistwo,
 • ciągły stres.

Leczenie

Celem leczenia jest jak najszybsze przywrócenie przepływu krwi w obszarze niedokrwienia. W udarze niedokrwiennym stosuje się leczenie przeciwpłytkowe lub trombolityczne. Leczenie chirurgiczne stosuje się w przypadkach zakrzepów w tętnicach szyjnych oraz w części udarów krwotocznych.

Tromboliza jest nowoczesną i najskuteczniejszą metodą leczenia. Ma na celu rozpuszczenie zakrzepu zamykającego lub zwężającego dane naczynie, niestety można ją zastosować do 4,5h od wystąpienia pierwszych objawów udaru.

Oprócz leczenia farmakologicznego i chirurgicznego istotne jest włączenie wczesnej rehabilitacji chorego.

 

Polecam stronę Fundacji Udaru Mózgu

Można tam dowiedzieć się znacznie więcej na ten temat oraz przekazać środki na rzecz chorych.

 

Zobacz także

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź